Sposoby liczenia powierzchni użytkowej mieszkania

powierzchnia mieszkania

Nie ulega wątpliwości, że metraż mieszkania to jedno z najważniejszych kryteriów jakie bierzemy pod uwagę decydując się na zakup nieruchomości. Jednocześnie jednak wbrew pozorom sposób obliczania powierzchni pojedynczego lokalu, chociażby to jakie pomieszczenia bierzemy pod uwagę, nie jest wcale tak oczywiste. Dlatego przed podpisaniem umowy i odbiorem konkretnej nieruchomości warto zastanowić się jak dokładnie obliczany jest jej metraż.
Dlaczego powierzchnia użytkowa mieszkania ma aż tak duże znaczenie? Rzecz jasna jest to nasza przestrzeń życiowa, ale poza tym jej oficjalne wyliczenie wpływa na cenę lokalu a także na późniejsze opłaty związane z jego użytkowaniem (przede wszystkim czynsz i podatki). Dlatego warto dokładnie przyjrzeć się sposobowi w jaki jest ona obliczana.

Zobacz: Kraków staje się dla nas coraz przyjaźniejszy

PRAWNE ZAWIŁOŚCI W OBLICZANIU POWIERZCHNI

Całe zamieszanie związane z wyliczaniem i podawaniem powierzchni wynika niestety z bałaganu definicyjnego i prawnego. Przede wszystkim sama ustawa o własności lokali w żaden sposób nie definiuje powierzchni użytkowej lokalu. Jednak zwykle przyjmowaną definicją, na przykład na potrzeby statystycznej, jest ta która mówi, że powierzchnia użytkowa mieszkania to suma powierzchni wszystkich pomieszczeń w lokalu, służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom, bez względu na sposób ich użytkowania. Czym innym jest natomiast powierzchnia wewnętrzna mieszkania, którą mierzy się po wewnętrznym obrysie ścian, a zatem nie uwzględniając istnienia jakichkolwiek ścian wewnętrznych.

kupno mieszkania w Krakowie

Poza tym, co być może najważniejsze jeśli chodzi o sprawdzenie sposobu przeprowadzenia pomiarów danego mieszkania, obecnie funkcjonują dwie normy prawa budowlanego, według których dokonywane są obliczenia. Norma PN-70/B-02365, z racji swojego pierwszeństwa określana jako „stara”, a także „nowa” norma PN-ISO 9836:1997. Różnią się one pod kilkoma istotnymi względami, chociażby pod kątem dokładności pomiarów czy też rodzajów powierzchni jakie bierzemy pod uwagę. Dlatego też, podpisując dokumenty i zawierając umowę na kupno mieszkania, warto zwrócić uwagę, według której z norm obliczona została jego powierzchnia.

Zobacz: Mieszkania deweloperskie

DWIE NORMY BUDOWLANE – STARA I NOWA

W przypadku tzw. „nowej” normy interesuje nas już powierzchnia mieszkania wykończonego, a więc otynkowanego, a wszelkie powierzchnie zewnętrzne (w tym na przykład balkony czy tarasy) również włączone są do kalkulacji. Z kolei jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju skosy, to interesują nas tylko i wyłącznie powierzchnie o wysokości powyżej 1,9 metra. Obowiązuje dokładność pomiarów do 0,01 m2.

„Stara” norma liczy powierzchnie jeszcze bez tynków i nie wlicza do nich balkonów, tarasów ani jakichkolwiek innych powierzchni zewnętrznych. Sposób obliczania skosów zgodnie z tą metodą jest bardziej skomplikowany, ponieważ jako 100% liczymy powierzchnie o wysokości powyżej 2,20m, jako 50% powierzchnie o wysokości pomiędzy 2,20 a 1,40m, wszelkie niższe pomieszczenia ignorując w kalkulacji. Dokładność pomiaru jest również nieco niższa niż w przypadku nowszych przepisów, ponieważ wynosi do 0,1 m2.

Wprawdzie norma PN-ISO 9836:1997 jest nowsza, a więc zgodnie z logicznym następstwem to ona powinna obowiązywać, ale żaden akt prawny nie wymusza obowiązku jej stosowania, więc w praktyce budowlanej wciąż jeszcze obowiązuje przede wszystkim norma „stara”.

DLACZEGO WARTO WIEDZIEĆ JAK LICZONA JEST POWIERZCHNIA MIESZKANIA?

Jak widać sytuacja jest dość zawiła zarówno pod względem prawnym jak i czysto praktycznym, ale mimo wszystko warto zdawać sobie sprawę ze sposobu w jaki obliczana jest powierzchnia użytkowa mieszkania. Jak już zostało wspomniane, przekłada się to zarówno na cenę samego zakupu nieruchomości jak i na późniejsze, związane z nią wydatki. Dopiero mając odpowiednią wiedzę nie damy się nabrać na przykład na obliczanie ceny za nieruchomość na podstawie powierzchni wewnętrznej a nie użytkowej Poza tym, skoro już trzeba radzić sobie w obecnych zawiłościach prawnych to warto chociaż wykorzystać je na własną korzyść. Przykładowo, jeśli w nabywanym mieszkaniu znajdują się skosy to dużo korzystniejsze dla nas okaże się zastosowanie drugiej, nowszej normy.

Tags : ,