Lokal użytkowy a lokal usługowy – definicje, różnice i podobieństwa

lokal usługowy a lokal użytkowy

Lokal usługowy i użytkowy, choć z nazwy brzmią podobnie, jednak mają pewne różnice co do możliwości ich najmu i kwestii prawnych związanych z czynnościami techniczno-budowlanymi, geodezyjnymi oraz finansowymi. Oto definicja każdego z tych pojęć oraz wskazanie różnic i podobieństw.

Lokal użytkowy a lokal usługowy – definicje

Lokal usługowy to nieruchomość, która służy do celów innych niż mieszkaniowe. Co istotne, przepisy prawa nie podają dokładnej definicji tego pojęcia, ale powszechnie przyjęto, że lokal tego typu składa się na ogół z jednego lub kilku pomieszczeń, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Istotne znaczenie ma fakt, że lokale usługowe mają dokładne zasady użytkowania i muszą spełniać warunki techniczne, co dokładnie wynika ze specyfiki prowadzonej działalności. Co do zasady lokalem usługowym może być całość pomieszczeń w danym budynku, co różni się od definicji „lokalu użytkowego”, ponieważ takim określeniem można nazwać część budynku, składającą się z jednego lub więcej pomieszczeń. Częstą praktyką jest fakt, że są one oddzielone przegrodami budowlanymi. Może to też być cały budynek, ale wówczas jest on przeznaczony tylko na potrzeby prowadzonej działalności i nie ma w nim mieszkania lub pomieszczenia np. gospodarczego. Lokalem użytkowym nazywamy zatem wszystkie biura, gabinety specjalistów, lokale produkcyjne oraz magazyny. Przepisy prawa nakładają na właścicieli i użytkowników tego typu obiektów szereg zobowiązań, co dokładnie zależy od prowadzonej w nich działalności.

Sprawdź także co to jest powierzchnia użytkowa

powierzchnia mieszkania

Lokal użytkowy a lokal usługowy – różnice i podobieństwa

Istotne różnice co do lokalu usługowego i użytkowego odnoszą się do sposobu najmu w przypadku rozumienia przeznaczenia tego typu pomieszczeń. Do lokalu użytkowego mogą należeć też, jako dodatkowe, pomieszczenia takie jak: piwnica, strych, komórka, garaż itp. Jedynym warunkiem jaki musi zostać spełniony w tej kwestii jest zlokalizowanie ich w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym znajduje się dany lokal.

Jeśli chodzi o lokal usługowy to na ogół jest on dokładnie przystosowany do prowadzonej w niej działalności. I tak np. jest to lokal o przeznaczeniu gastronomicznym. W takim miejscu znajduje się zatem odpowiednio przystosowana i doposażona kuchnia, magazyn, pomieszczenia do spożywania posiłków itp. Tak dokładnego wyposażenia nie mają lokale użytkowe, które można natomiast dostosować do innego rodzaju działalności. W praktyce, więc znalezienie lokalu usługowego bywa znacznie trudniejsze i bardziej czasochłonne. Wiąże się też z koniecznością poniesienia znacznie większego nakładu finansowego, bo przecież, odmiennie niż w przypadku lokalu użytkowego, opłacie podlega nie tylko sama wynajmowana przestrzeń, ale też wyposażenie, sprzęt itd. Ma to jednak swoje zalety, gdyż wiele osób szuka dokładnie dopasowanego do potrzeb ich firmy lokalu i wówczas lokal usługowy, którego cena najmu jest wyższa, ale spełnia on standardy niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, jest zdecydowanie lepszym wyborem.

W zakresie długoterminowego prowadzenia firmy może to dać też odpowiednie profity w postaci korzyści finansowych. Dlatego często warto poświęcić znacznie więcej czasu na znalezienie odpowiedniego rodzaju lokalu.

Lokal użytkowy i usługowy – choć z nazwy mogą brzmieć podobnie, jednak mają różnice co do ich wyposażenia i regulacji prawnych w przypadku np. najmu. I tak np. właścicielowi wyodrębnionego lokalu użytkowego przysługuje udział w nieruchomości wspólnej, co wynika z prawa związanego z własnością danego lokalu. Z definicji zaś wspólną nieruchomością określa się grunt oraz części budynku, które mają znaczenie użytkowe nie tylko dla samego właściciela.