Co to jest zdolność kredytowa i jaki mamy na nią wpływ?

co to zdolność kredytowa

Zakup własnej nieruchomości to marzenie wielu osób. Rzadko jednak zdarza się, by była możliwość zakupu mieszkania wyłącznie dzięki własnym środkom. W tej sytuacji warto posiłkować się kredytem hipotecznym. Co to zdolność kredytowa i jak ją poprawić?

Zdolność kredytowa – co to jest?

Pożyczenie pieniędzy z banku na zakup nieruchomości jest dosyć powszechnym zjawiskiem. Nie jest to jednak łatwe zadanie. Uzyskanie kredytu hipotecznego wiąże się z przejściem weryfikacji bankowej, która ma na celu określenie zdolności kredytowej klienta. Nim jednak przystąpimy do starań o kredyt hipoteczny trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, co to zdolność kredytowa i czy możemy mieć wpływ na jej podniesienie?

Zdolność kredytowa to inaczej możliwość kredytobiorcy do spłacenia pożyczonej sumy wraz z odsetkami w określonym terminie. Bank przed przyznaniem kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości przeprowadza analizę, z której wnioskuje czy pożyczkobiorca będzie miał możliwości spłaty kredytu.Trzeba pamiętać, że kredyt hipoteczny jest pożyczką zaciąganą na bardzo długi okres. Jest to najczęściej kilka lub kilkanaście lat. Bardzo często kredyt hipoteczny jest również rozkładany na maksymalny okres kredytowania, czyli 35 lat.

Trzeba pamiętać, że przez kilkanaście lub kilkadziesiąt lat sytuacja finansowa kredytobiorcy może ulec bardzo poważnym zmianom.
Zobacz także: Mieszkania w Krakowie

Czynniki, które wpływają na zdolność kredytową

Czynnikiem, który rozpatrywany jest w pierwszej kolejności jest wysokość dochodów. Im większy dochód, tym większa szansa na kredyt oraz większą kwotę kredytu hipotecznego, którą może uzyskać kredytobiorca.Trzeba pamiętać, że starając się o kredyt hipoteczny kredytobiorca często nie walczy o uzyskanie kredytu, lecz jak najwyższej sumy, która ma zasadniczy wpływ na rodzaj oraz wielkość nieruchomości, którą może nabyć kredytobiorca.

Kolejnym czynnikiem jest źródło uzyskiwanego dochodu oraz systematyczność wpływających środków. W dużo korzystniejszej sytuacji są osoby, które mogą pochwalić się pracą na etacie. Umowa na czas nieokreślony jest najchętniej widziana przez banki. Nie znaczy to jednak, że osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą, czy pracują w oparciu o umowę cywilnoprawną nie otrzymają kredytu. Jest to uzależnione od wysokości dochodu oraz od częstotliwości ich wpływania na konto pożyczkobiorcy.

Bank przyznając kredyt hipoteczny zwraca również uwagę na obciążenia i zobowiązania, które ma przyszły kredytobiorca. Znaczy to, że mając zaciągnięte inne kredyty czy pożyczki obniżamy swoje zdolności kredytowe. Warto pamiętać, że nieużywana karta kredytowa czy zapomniany limit odnawialny również są obciążeniem. Do obciążeń, które interesuje bank zaliczane są również alimenty oraz wydatki na życie.

Podnoszenie zdolności kredytowej

Jednym ze sposobów na podniesienie swojej zdolności kredytowej jest rezygnacja z kart kredytowych. Dobrym rozwiązaniem jest również zmniejszenie limitów kredytowych, co automatycznie zwiększy zdolność kredytową klienta.

Zaciągając kredyt hipoteczny bardzo ważne jest ustalenie okresu kredytowania. Im dłuższy okres, tym wyższą kwotę kredytu może przyznać bank. Kredyt hipoteczny przyznawany jest maksymalnie na 35 lat. Trzeba pamiętać, że górny limit wiekowy w wielu bankach to 70 lat, czasami zdarza się, że banki wydłużają okres kredytowania do 75 roku życia.

Ubiegając się o kredyt z partnerem, małżonkiem czy rodzicem pod uwagę bank będzie brał wiek najstarszego kredytobiorcy, co może wpłynąć na skrócenie okresu kredytowania, a tym samym na zmniejszenie zdolności kredytowych. Wiarygodność kredytobiorcy oceniana jest po jego dotychczasowym wywiązywaniu się ze swoich zobowiązań. Wszystkie opóźnienia w spłacie kredytów, niezapłacone rachunki za telefon czy internet informują bank, że klient może okazać się nierzetelnym kredytobiorcą.

Trzeba wiedzieć, że bank sprawdza spłaty innych pożyczek kredytobiorcy. Każde spóźnienie powyżej 30 dni zostaje odnotowane w historii kredytowej. Banki sprawdzając klienta cofają się nawet o 5 lat. Poważniejsze problemy ze spłatą innych zobowiązań mogą skutkować automatyczną odmową przyznania kredytu

Tags : , ,